Erinnerung an Utopia | Screentime #8

Erinnerung an Utopia (video, 3’00”)

In de stille schaduwen van het bos, tussen de bladeren en de aarde, vindt Elsbeth Bauer haar inspiratie voor haar video. Zij heeft een unieke gave om de cyclus van het leven vast te leggen in de delicate details van planten. Haar lens vangt het wonder van de natuur op elk moment: van de prille knoppen die zich ontvouwen tot de verwelkte bladeren die hun laatste adem uitblazen. Elk beeld vertelt een verhaal van groei, verval en wedergeboorte. Het is een ode aan het leven zelf.

Maar het werk gaat verder dan alleen de grote momenten. Zij ziet schoonheid in de kleine dingen en brengt deze subtiele details tot leven, zodat we ze met nieuwe ogen kunnen zien. Licht en schaduw dansen in haar video, creëert vormen die de ziel raken. Zij speelt met contrasten, laat het duister en het licht samensmelten tot een harmonieus geheel. Haar werk herinnert ons eraan dat zelfs in de donkerste momenten schoonheid te vinden is. En dan zijn er de bijzondere vormen in de natuur. De grillige takken van een oude boom, de symmetrie van een bloem, de kronkelende lijnen van een wortelstelsel. Elsbeth legt ze vast alsof zij een geheime taal ontcijfert, een boodschap van de aarde aan ons.

Maar het gaat haar niet alleen om esthetiek. Elsbeth is een pleitbezorger voor klimaat- en milieubescherming. Haar video is een herinnering aan de fragiliteit van onze planeet. Zij hoopt dat haar werk mensen zal inspireren om beter voor de natuur te zorgen, om haar schoonheid te behouden voor toekomstige generaties. Laten we de cyclus van het leven vieren, de wonderen van de natuur koesteren en ons inzetten voor een duurzame wereld. Want zoals Elsbeth ons laat zien, is schoonheid overal om ons heen, als we maar willen kijken.

Erinnerung an Utopia maakt deel uit van Screentime #8. De video’s zijn t/m 2 augustus 2024 te zien tijdens de openingstijden van Pulchri Studio op het grote scherm bij de sociëteit.